Mirjam Rotenstreich

Mirjam Rotenstreich (1959) schreef verschillende succesvolle romans, waarvan de laatste, De stalkster, in 2016 verscheen. Ook stelde zij literaire bloemlezingen samen en zette zij met
Lisa Kuitert de reeks Oerboeken op.
Mirjam is getrouwd met Adri (A.F.Th.) van der Heijden, die in 2011 de requiemroman Tonio publiceerde.